1. Giám đốc : Nguyễn Anh Đạo

- Ngày tháng năm sinh: 22/11/1973

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý xây dựng

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 02153.828.136

- Email: dao.dbp@gmail.com

2. Phó Giám đốc: Phạm Thị Thảo

- Ngày tháng năm sinh: 29/10/1985

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 02153.828.189

- Email: thanhthao02212@gmail.com

3. Phó Giám đốc: Trần Văn Hoàn

- Ngày tháng năm sinh: 05/6/1979

- Trình độ chuyên môn: Bảo tồn, bảo tàng

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:  0839.824.333

3. Phòng Hành chính tổng hợp (Điện thoại: 02153.828.186)

- Trưởng phòng: Đinh Trọng Tấn; điện thoại: 0796.039.084

- Phó trưởng phòng: Đỗ Vũ Liêm; Điện thoại: 0858.640.777

4. Phòng Phát huy giá trị di tích  (Điện thoại: 02153.828.181)

- Phó trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Thị Hằng; điện thoại: 0931.698.696

5. Phòng Nghiệp vụ di tích (Điện thoại: 02153.828.126)

- Trưởng phòng: Lê Đình Hải; Điện thoại: 0393.393.110

- Phó trưởng phòng: Lường Minh Chiến; Điện thoại: 0399.239.998

 Liên kết website
Thống kê: 227.408
Online: 84
°