Tất cả các ngày trong tuần (Từ thứ Hai đến Chủ Nhật)

Thời gian mở của mùa Hè: Từ 7h00 đến 11h00, Chiều từ 13h30 đến 18h00

Thời gian mở của mùa Đông: (Bắt đầu từ ngày 05 tháng 10 năm 2022) Từ 7h00 đến 11h00, Chiều từ 13h30 đến 17h30

 Liên kết website
Thống kê: 227.402
Online: 76
°