Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam thuộc địa phận phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Nơi đây từng diễn ra trận đánh mở màn trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

IMG_3793.JPG

 Liên kết website
Thống kê: 227.354
Online: 67
°