Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-BQLDT ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Ban Quản lý di tích về việc Bảo quản sơ bộ tài liệu, hiện vật, tặng phẩm, ảnh trưng bày tại một số điểm di tích thành phần thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Nhằm đảm bảo các điều kiện phục vụ du khách tham quan các điểm di tích trong năm 2024 và mừng Xuân Giáp Thìn, từ ngày 22 tháng 01 đến ngày 05 tháng 02 năm 2024, Ban Quản lý di tích thực hiện bảo quản sơ bộ tài liệu, hiện vật, tặng phẩm, ảnh trưng bày tại một số điểm di tích thành phần thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Di tích Trận địa H6 của Tiểu đoàn 224, Trung đoàn 675, Đại đoàn 351 ở xã Thanh Minh

Công tác bảo quản sơ bộ các tài liệu, hiện vật, tặng phẩm, ảnh trưng bày tại một số điểm di tích là nhiệm vụ cần thiết và quan trọng luôn được Ban Quản lý di tích quan tâm triển khai hằng năm nhằm loại bỏ bụi bẩn, nấm mốc, han gỉ...đảm bảo duy trì tính bền vững và gìn giữ tính nguyên trạng ban đầu cho các hiện vật, tài liệu. Trong 12 ngày triển khai Kế hoạch, Phòng Nghiệp vụ di tích chủ trì, phối hợp với phòng Hành chính tổng hợp bảo quản sơ bộ tổng số 718 tài liệu, hiện vật, tặng phẩm, ảnh trong đó: 370 hiện vật (302 hiện vật gốc, 07 hiện vật phục chế, 05 hiện vật thay thế, 56 hiện vật tạm thời); 71 ảnh; 170 tặng phẩm và 107 tài liệu khoa học phụ đang trưng bày tại một số điểm: Khu vực Di tích Hầm Đờ Cát Tơ Ri; Di tích Đồi A1; Di tích Điểm pháo 105mm; Trung tâm văn hóa Cựu chiến binh (Di tích Đồi E2); Di tích đường kéo pháo bằng tay ở Nà Nhạn; Di tích Trận địa pháo 105mm của Đại đội 806, Tiểu đoàn 954, Trung đoàn 45, Đại đoàn 351 ở xã Thanh Minh; Di tích Trận địa H6 của Tiểu đoàn 224, Trung đoàn 675, Đại đoàn 351 ở xã Thanh Minh; Di tích Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng và Di tích Sở Chỉ huy Chiến dich Điện Biên Phủ ở xã Mường Phăng.

Di tích đường kéo pháo bằng tay

Công tác bảo quản sơ bộ tài liệu, hiện vật, tặng phẩm, ảnh đòi hỏi viên chức, người lao động được giao nhiệm vụ cần có kiến thức chuyên môn, sự kiên trì, cẩn thận, tỉ mỷ, thực hiện đúng quy trình và nguyên tắc bảo quản đem lại thẩm mỹ, khoa học, giữ được tính nguyên gốc. Hiện vật, tài liệu sau khi được bảo quản đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tham quan và sẵn sàng phục vụ du khách trong nước và Quốc tế đến với di tích./.

 Khu vực Di tích Hầm Đờ Cát Tơ Ri


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 227.413
   Online: 84
   °